Søk
Close this search box.

Generelle vilkår

1. Priser

Oppgitte priser i nettbutikken er eksklusiv merverdiavgift. Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer som følge av svingninger i valutakurser, forhøyede materialpriser, endrede tollsatser, lovpålagte avgifter og eventuelle skrivefeil / trykkfeil. I slike tilfeller vil du bli kontaktet.

2. Fraktkostnad

Frakt kommer i tillegg på alle priser du ser i nettbutikken. Frakt kan ikke oppgis direkte før vi har alle data fra deg slik at vi kan kalkulere korrekte frakter.
Merk at produktene du ser i nettbutikken håndteres av mange ulike undergrossister, slik at det kan om du plukker ulike produkter, tilkomme frakter fra mer enn et sted. Ordren settes ikke i gang før du har bekreftet ordren etter at du har mottatt totale fraktkostnader fra vår side.

3. Betalingsbetingelser

For nye kunder gjelder forskuddsbetaling enten på giro eller Vipps. For faste kunder som ønsker faktura istedenfor kontant betaling, vil selger gjennomføre en kredittanalyse. Dersom kredittanalysen vurderes som tilfredsstillende, gis det 10 dagers betalingsfrist mot faktura. Ved fakturabetaling tilkommer et fakturagebyr. For eksisterende avtalekunder gjelder samme betingelser som tidligere. Foretak som ikke er kredittverdige kan forskuddsbetale, enten på giro eller med Vipps.

4. Produkter med trykk

Ved logomerking kan det forekomme en viss nyanseforskjell på fargene avhengig av materiale og bakgrunnsfarge. Logofarger vil også kunne ha ulike nyanser på ulike trykkemaskiner / metoder. I de fleste tilfeller kan et prøvetrykk bestilles dersom kunde vil forsikre seg at trykkfargen er helt korrekt. Kunde skal varsle selger om dette før korrektur på produktene godkjennes. Vær oppmerksom på at ekstra kostnader kan påløpe, og leveringstiden kan forlenges ved bestilling av prøvetrykk. Ved logotrykk anvendes alltid Pantone Matching System (PMS-skalaen) eller CMYK ved digitaltrykk.

5. Over- / underleveranse

Ved levering av produkter med logotrykk, kan det forekomme over- eller underleveranse ifbm logomerkingen av produktet. Vi forbeholder oss retten til å levere og fakturere inntil 10 % over- eller underleveranse.

6. Eiendomsrett

Levert produkt forblir selgers eiendom til faktura er betalt i sin helhet.

7. Leveringstider

Bindende avtaler gjelder ikke før kjøpers bestilling er skriftlig bekreftet av selger. Leveringstiden regnes fra senest:

– den dagen da ordrebekreftelse er bekreftet av selger
– dato for mottakelse av kjøpers godkjenning av utfallsprøve / korrektur / prøvetrykk.

 

For de fleste produktene opereres det med 3-4 ukers levering hvis produktet skal logomerkes. I noen tilfeller kan vi levere på kun få dager hvis det er nødvendig. Kontakt oss med dine konkrete behov og vi finner en løsning.

8. Force Majeure

Leveringstiden må aksepteres forlenget, når det inntrer forhold som er helt utenfor selgers kontroll og / eller omfattes av Force Majeure. Dette kan være bl.a. arbeidskonflikter, uforutsette militære øvelser eller skjerpet beredskap, importstopp/restriksjoner, naturkatastrofer, streik og lock-out, brann, ran og innbrudd.

9. Reklamasjon

Anmerkning om feil eller brist i leveransen skal skje snarest etter at kjøperen har merket dette eller burde ha merket dette. På ordinære produkter regnes vanlig reklamasjonstid på 4 dager fra varens mottakelse. Disse anmerkninger medfører, uansett tidspunkt for feilens oppdagelse, ikke andre følger for selgeren enn å levere nytt riktig produkt i.h.h.t. disse leveringsbestemmelser.
Returner aldri varer uten å kontakte selger først.

10. Design & skisser

Design og skisser er Atac Reklame AS sin eiendom og må ikke uten samtykke kopieres, etterlignes eller settes i produksjon, jfr. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. LOV-1961-05-12-2. Selger kan fritt bruke design, skisser og foton av kundes produkter med logomerking til egen markedsføring.

11. Retur

Samtlige varer med logotrykk produseres spesifikt for kjøper, noe som innebærer at alle ordre med logotrykk alltid er bindende. Kun returer der vi kan stilles til ansvar, f. eks ved feilekspedisjon, godkjennes uten ekstra kostnader for kjøperen.
Retur må alltid først godkjennes av selger. Eventuell retur av varer uten logo må avtales på forhånd.
Hvis retur skal kunne avtales på tekstiler uten logomerking må originalemballasjen og label være ivaretatt. Ordre/pakkseddel, eller fakturadokument må vedlegges.

12. Annullering av ordre

Dersom en ordre ønskes annullert av kjøper må selger først innhente en godkjenning fra fabrikk, trykkeri eller leverandør. Kunde dekker samtlige påløpte kostnader, minimum 1000 kr per ordre.